ห้องประชุม "แสงทอง"

******************************

แสงทองรีสอร์ท พร้อมให้บริการห้องประชุมและสัมมนา สำหรับรองรับลูกค้าแบบกลุ่มหรือหมู่คณะ ที่ต้องการห้องขนาดใหญ่ สำหรับจัดสังสรรค์ หรือจัดประชุม สัมมนาต่างๆ โดยสามารถรองรับได้ถึง 70 ท่าน พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ครบครัน และบริการอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับรองรับคณะได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมบรรยากาศท้องทุ่งเขียวขจีที่สามารถมองเห็นได้

บริการต่าง

***************************

บริการ ห้องประชุม หรือสัมมนา
บริการ Coffee Break
บริการ อาหารกลางวัน
บริการ อาหารเย็น
บริการ คาราโอเกะ
บริการ เครื่องดื่ม (Mixer)อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่มีให้บริการ

***************************

ห้องประชุม หรือสัมมนา (สามารถจัดรูปที่นั่งตามที่ต้องการ)
เครื่องเสียงและอุปกรณ์สำหรับประชุม (พร้อมพนักงานควบคุม)
เครื่องเล่นแผ่น CD/DVD
Microphone (แบบตั้งโต๊ะ และไมค์ลอย)
โต๊ะประธาน หรือผู้บรรยาย (พร้อมดอกไม้ประดับ)
โพเดียม (พร้อมดอกไม้ประดับ)
ชุดโซฟารับรองวิทยากร หรือแขกวีไอพี
น้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (ช่วงละ 1 ขวด)
โต๊ะลงทะเบียนหน้าห้อง (พร้อมดอกไม้ประดับ)
โต๊ะเจ้าหน้าที่ธุรการ หรือเลขานุการ (หน้าห้องประชุม)
เครื่องฉายภาพ ( Video Projector)
เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ (Overhead Projector)
จอภาพแบบติดตั้งประจำที่ / เคลื่อนย้ายได้
Presenter Remote Control และ Laser Pointerสอบถามเพิ่มเติม

บริการอื่นๆ

แสงทองรีสอร์ท พร้อมให้บริการห้องประชุมสัมมนาด้วยอุปกรณ์และบริการที่ครบครัน

alternative text

บริการอาหาร

แสงทองรีสอร์ท พร้อมบริการอาหารทุกรูปแบบ

alternative text


alternative text