"แสงทองฟาร์ม"

ฟาร์มปลอดสารพิษ สุขภาพดี

******************************


ฟาร์มแสงทองเป็นฟาร์มผักปลอดสารพิษที่เน้นการปลูกผักและผลไม้ ด้วยความใส่ใจเพื่อเพาะปลูกผลผลิตที่มีคุณภาพ เช่น ผักสลัด เมล่อน, มะเขือเทศ, ผักสวนครัว, เมล่อน, สตอเบอรี่ เป็นต้น นอกจากนี้เรายังส่งมอบผลผลิตให้กับห้องอาหารแสงทองเทอเรส และลูกค้าของรีสอร่ทที่เข้าเยี่ยมชม ส่วนที่เหลือจำหน่ายให้กับตลาดสีเขียวของชุมชนเชียงกลางของเรา นอกจากนี้คุณลูกค้ายังสามารถอิ่มเอมกับอาหารคุณภาพจากฟาร์มปลอดสารพิษ ได้ทีห้องอาหารแสงทองเทอเรส